hordaland fotball

Av | februar 4, 2024

Hordaland Fotball er en sammenslutning av fotballklubber i Hordaland fylke som jobber for å fremme fotballen i regionen. Organisasjonen ble stiftet i 2017, og har som mål å bidra til positiv utvikling og vekst innen fotballen i Hordaland. Hordaland Fotball tilbyr et bredt spekter av aktiviteter og tilbud for fotballinteresserte i alle aldre, og har en rekke satsingsområder for å styrke fotballmiljøet i fylket.

En av de viktigste oppgavene til Hordaland Fotball er å tilrettelegge for et godt tilbud for barn og unge som ønsker å spille fotball. Organisasjonen arrangerer ulike turneringer, cuper og arrangementer som gir muligheter for både bredde- og toppfotball, og jobber aktivt for å skape gode rammer rundt fotballaktiviteten i fylket.

Hordaland Fotball har også et sterkt fokus på utvikling av trenere og ledere innen fotballen. Organisasjonen tilbyr kurs og workshops for trenere på ulike nivåer, og legger til rette for kompetanseheving og erfaringsutveksling blant trenere og ledere i klubber i Hordaland. Dette er avgjørende for å sikre god kvalitet på trenerstaben og skape en positiv utvikling i fotballmiljøet.

I tillegg jobber Hordaland Fotball aktivt for å fremme verdier som fair play, inkludering og mangfold i fotballen. Organisasjonen ønsker å sikre at fotballen er tilgjengelig og attraktiv for alle, uavhengig av bakgrunn, kjønn eller ferdighetsnivå.

Hordaland Fotball samarbeider tett med Norges Fotballforbund (NFF), og er en viktig aktør i utviklingen av norsk fotball. Organisasjonen deltar i ulike regionale og nasjonale prosjekter og er med på å påvirke utviklingen av fotballen på nasjonalt nivå.

Hordaland Fotball er en viktig ressurs for fotballmiljøet i fylket, og bidrar til å skape trivsel og engasjement rundt fotballen i Hordaland. Gjennom sitt mangfoldige tilbud og sitt arbeid for å utvikle fotballen på ulike områder, bidrar Hordaland Fotball til å skape et sterkt og attraktivt fotballmiljø i regionen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *