INNHOLD I SPORTLOVKONTRAKT

Av | februar 1, 2024

Innholdsfortegnelse

 1. Innføring av idrettsrettskontrakt

 2. Parter involvert i kontrakten: Identifisere nøkkelaktørene

 3. Typer av en sportslovkontrakt

 4. Vilkår og betingelser for idrettsrettskontrakter som kan forventes

 5. Klausuler i en idrettslovkontrakt

 6. Konklusjon

INNHOLD I EN SPORTLOVKONTRAKT

Kontraktsloven spiller en sentral nøkkelrolle i reguleringen av idrettsaktiviteter, og den er også en hjørnestein i idrettsrettskontrakten. En sportslovkontrakt som alle andre kontrakter er en kontrakt mellom parter, som må være skriftlig eller kan inngås muntlig og den er juridisk bindende.

En sportslovkontrakt er en juridisk avtale som er juridisk bindende for partene, som beskriver vilkårene og betingelsene for deres eksisterende forhold. En slik kontrakt skaper en avtale om å oppfylle eller ikke oppfylle en forpliktelse. Et eksempel kan inkludere en kontrakt mellom en profesjonell idrettsutøver og en organisasjon, hvor det staves detaljer om ytelse, konfidensialitet, kompensasjon og forventninger til utøveren.

Lovligheten av en sportslovkontrakt er basert på eksistensen av de vesentlige elementene i en kontrakt. I en sportslovkontrakt, som alle andre kontrakter, må følgende være identifiserbare. Det må være eksistensen av;

en. Kompetente parter

b. Et tilbud

c. Aksept av et tilbud

d. Partenes samtykke

e. Betraktning

f. Et lovlig formål

g. Gjensidig forpliktelse

h. Møte av sinn

Jeg. Åpenhet og ansvarlighet

j. I en form som kreves av loven

Parter i en sportslovkontrakt

 1. Organisasjoner

 2. Sportsagenter

 3. Idrettsutøvere

 4. Sportsligaer

 5. Lageiere

 6. Tredjeparts finansmann

Typer av en sportslovkontrakt

Det er flere kontrakter som oppstår under Sport Law Contract, som bidrar til å effektivt detaljere partenes ønsker i en avtale. Følgende er noen typer av disse kontraktene;

 1. Spiller-/standardspillerkontrakter: Dette er en juridisk bindende kontrakt mellom en profesjonell idrettsutøver og et lag eller en organisasjon. Det er en ansettelse med begrenset varighet, som spesifiserer vilkårene for utøverens ansettelse. Disse kontraktene bør inkludere utøverens lønn, fordeler, kontraktens varighet, prestasjonsinsentiver og bonuser, samt utøverens skadestatus, rettigheter ved oppsigelse og andre relevante detaljer.

 2. Godkjenningskontrakter: Dette er en kontrakt som gjør det mulig for en profesjonell idrettsutøver eller en sportspersonlighet å annonsere, markedsføre eller anbefale et produkt eller en tjeneste. Denne kontrakten gir sponsoren eller selskapet rett til å bruke utøverens navn, image og omdømme. En godkjenningskontrakt må angi den avtalte kompensasjonen, utseendeplikten, kontraktens varighet, skadesløsholdelsesklausul, royalties, tilleggsklausul og eventuelle andre relevante vilkår og betingelser.

 3. Byråkontrakter: Dette er en kontrakt som beskriver vilkårene og betingelsene mellom en profesjonell idrettsutøver og en agent. Dette er en juridisk bindende avtale mellom begge parter, som spesifiserer forpliktelser og tjenester. Den inkluderer agentens provisjon, agentens plikter, ansvar, omfanget av deres representasjon, avtalens varighet, samt utøverens forpliktelse overfor agenten, og eventuelle andre relevante vilkår. Kontrakten kan også dekke vilkår og betingelser for godkjenning, sponsing og andre forretningsrelaterte avtaler.

 4. Kringkastingskontrakter: Dette er en kontrakt mellom en sportsliga, en idrettsutøver, et lag og en kringkaster, enten på TV, radio eller en nettplattform. Den skisserer vilkårene for kringkasting av spill, arrangementer, rettigheter til å sende spill og kompensasjon. Kontrakten kan inneholde informasjon om kringkastingsplanen, avgifter og lisensavtaler. Det kan også ha klausuler knyttet til eksklusivitet, territorielle rettigheter og åndsverk.

 5. Stadion- og arenakontrakter: Dette er en avtale mellom et idrettslag eller en arrangementsarrangør og en arenaeier eller en operatør av et stadion, som beskriver vilkår og betingelser for bruk av stadion eller arena. Kontrakten kan inneholde; husleie/gebyrer, tilgang, spørsmål om ansvar, forsikring, vedlikehold, planlegging, ansvar og andre spesielle krav eller restriksjoner.

 6. Sponsoravtaler: Dette er en juridisk avtale som regulerer forholdet mellom et lag, en liga, en idrettsutøver eller en eventarrangør og selskap/sponsor, for å gi økonomisk støtte eller annen støtte til den sponsede parten. En sponsorkontrakt kan være i bytte mot reklame eller andre salgsfremmende fordeler.

 7. Opptredenkontrakter: Opptredenskontrakter inngås av utøvere i bytte mot vederlag eller kompensasjon. En idrettsutøver skal gjøre en rekke offentlige opptredener på halvparten av nevnte selskap eller organisasjon. En slik opptreden kan være på en sportsleir, en funksjon eller en sportsturnering.

 8. Forsikringskontrakter: Dette er kontrakter som gir erstatning eller dekning for idrettsutøvere eller et lag, i tilfelle skader, ulykker, erstatningskrav, skader på eiendom eller uforutsette omstendigheter. For å ivareta sikkerheten til en idrettsutøver, er det viktig å ha en forsikringskontrakt, eller inkludere en forsikringsklausul.

Vilkår og betingelser for sportslovkontrakter som kan forventes

Vilkårene som brukes i en sportslovkontrakt og betingelsene i kontrakten er svært viktige. Det er viktig å nøye gjennomgå vilkårene og betingelsene i avtalen. Noen av nøkkelelementene å se etter er;

 1. Sørg for at begrepene som brukes er klart definert. For eksempel partene, formålet, kravene osv.

 2. Kontraktens gjenstand

 3. Hver parts gjensidige forpliktelser eller ansvar

 4. Erstatningen angitt i kontrakten. Sørg for at det er avtalt kompensasjon

 5. Kontraktens lengde, og om det er mulighet for fornyelse av kontrakten

 6. De ulike omstendighetene under hvilke kontrakten kan sies opp. Og straffene som kan gjelde

 7. Forstå konfidensialitetsklausulen og sørg for at den er klar og rimelig

 8. Gjennomgå omfanget av ansvar knyttet til hver part og eventuelle erstatningsbestemmelser

 9. Bestemmelsene knyttet til immaterielle rettigheter

 10. Omfanget av forsikringsavsetningen

 11. Klart forstå bestemmelsene knyttet til force majeure-hendelser, for eksempel naturkatastrofer, statlige eller samfunnsmessige handlinger, eller andre uforutsigbare omstendigheter

 12. Forstå gjeldende lover rundt kontrakten, og statens eller landets lover som skal styre kontrakten.

Klausuler i en idrettslovkontrakt

Det er forskjellige klausuler som bør inkluderes i en sportslovkontrakt. Det kan imidlertid variere avhengig av type kontrakt. Noen av disse klausulene vil bli skissert nedenfor.

 1. Varighetsklausul: Klausulen omhandler kontraktens varighet – tidspunktet for kontrakten fra start til sluttdato. Den spesifiserer i hvilken periode avtalen skal være i kraft. Dette er en betydelig klausul som må gjennomgås nøye for å sikre at vilkårsklausulen er rettferdig og rimelig og at partenes interesser ivaretas.

 2. Free Agent-klausul: Dette er en kontraktsbestemmelse som gir en idrettsutøver en effektiv og mer fleksibel kontroll over karrieren og for å forhandle seg frem til en bedre lønn. Denne klausulen gjør det mulig for utøveren å bli en gratis agent og spille for enhver annen organisasjon uten noen forpliktelser overfor det nåværende laget. Dette varierer, avhengig av vilkårene i kontrakten og ligareglene.

 3. Konfidensialitetsklausul/ikke-avsløringsklausul: Denne klausulen krever at partene i kontrakten holder visse opplysninger konfidensiell og ikke avsløres verken for tredjeparter eller offentligheten. Det kan inngå i en kontrakt mellom idrettslag og deres utøvere. Dette kan også brukes til å beskytte sensitiv informasjon som medisinske journaler, forretningshemmeligheter, personopplysninger eller finansiell informasjon.

 4. Belønningsklausul: Denne klausulen spesifiserer den økonomiske kompensasjonen som en utøver eller spiller vil motta for å spille for et bestemt lag eller delta i et arrangement. Klausulen kan også inkludere bonuser, godkjenningsavtaler, helseforsikring, overnatting, reiseutgifter eller andre insentiver.

 5. No-tempering-klausul: Dette forbyr en idrettsutøver eller et lag fra å påvirke en spillers avgjørelse ved å bruke ulovlig taktikk for å rekruttere spillere fra et bestemt lag. Det beskytter også en organisasjon mot en idrettsutøver fra å lokke en annen ansatt til å forhandle med en annen organisasjon mens han er under en eksisterende.

 6. Registreringsbonusklausul: Klausulen tilbyr monetære insentiver til en idrettsutøver i andre for å sikre seg en kontrakt med organisasjonen. Den legger til rette for vilkår og betingelser knyttet til betaling av en registreringsbonus til en spiller, så vel som bonusbeløpet.

 7. Voldgiftsklausul: Når en voldgiftsklausul er inkludert, er partene i en sportslovkontrakt forpliktet til å løse tvister gjennom voldgift i stedet for å gå gjennom rettssaken. Dette bidrar til å oppnå et raskere resultat til en lavere kostnad.

 8. Oppsigelsesklausul: For hver kontrakt er det en slutt. Denne klausulen angir omstendighetene og betingelsene for at en kontrakt kan sies opp av partene i kontrakten.

 9. Immaterielle rettigheter: Dette hjelper med å håndtere eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til kontrakten. Det bidrar til å beskytte eierskapet til åndsverk og også å unngå tvister.

 10. Skadeløsholdelsesklausul: Denne bestemmelsen gjør det mulig for en å bli kompensert for tap, skader eller utgifter som kan oppstå fra enhver hendelse eller omstendighet, i påvente av kontraktens varighet.

Konklusjon

Generelt kan sport sees på som en kilde til glede og underholdning. Det er imidlertid en karriere og en inntektskilde eller et middel til å generere inntekter. For en mer effektiv karriere innen idrett, må den aktuelle sportslovkontrakten utføres og forstås.

Sport Law Contracts hjelper både idrettsutøvere og organisasjoner til å sameksistere fredelig, samt samarbeide. Ettersom Sport Law er fokusert på de juridiske spørsmålene i sportsbransjen, spiller kontraktene også en avgjørende rolle i Sport Law og sportsverdenen. Det beskytter partene i kontrakten, og det baner vei for et vellykket forretningspartnerskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *